..Lov i ribolov- Osječko baranjska županija

Autor fotografije; Jasenka Haleuš

U Osječko-baranjskoj županiji na ukupnoj lovnoj površini od 347.685 ha ustanovljena su 83 zajednička lovišta, kojima gospodare lovačka društva, udružena u Lovački savez Osječko-baranjske županije, te 14 državnih lovišta, koja su pretežito u privatnom zakupu, ili je pravo lova povjereno Javnom poduzeću “Hrvatske šume” – Uprava šuma Našice (lovište “Đurđenica”), odnosno Uprava šuma Osijek (lovišta “Tikveš”, “Podunavlje-Podravlje”, te uzgajališta divljači “Mačkovac”, “Kujnjak” i “Nabrđe”).

 

Lov na području županije ima bogatu tradiciju, posebno na krupnu divljač, a i danas može ponuditi visoko trofejnu divljač u otvorenim lovištima (jelen, divlja svinja, srnjak), te u ograđenim lovištima (jelen loptar, muflon).

 

Od sitne divljači nudi se: fazan, šljuka, prepelica, trčka, divlja patka, divlja guska i zec. Lijepo uređene lovačke kuće nude kvalitetan smještaj i bogatu domaću kuhinju. Osim ritskog jelena u Baranji, te u nizinskim šumama Našica i Donjeg Miholjca, na području Starog Petrovog Sela stečen je 2001. godine trofej srnjaka, ocijenjen sa 191,65 CIC točaka.

 

Divlja svinja prisutna je u većini županijskih lovišta. Fazan je rasprostranjen na području cijele županije i glavna je lovna divljač u zajedničkim lovištima. Prirodna reprodukcija ne zadovoljava potrebe lovaca za ovom divljači, pa ih društva napučuju iz umjetnog uzgoja. Najveći proizvođač fazana na području županije je LD “Fazan” Darda.

Izvor:

http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/lov-i-ribolov/

 

 

Moglo bi vas zanimati

53. ŠOKAČKO SIJELO – ŽUPANJA “Odavno smo graničari stari!”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *