Obrovac

Obrovac

Nije nam poznato niti jedno nalazište iz paleolitika (starijeg kamenog doba) kada je glavni način privredivanja bio lov, ribolov i sakupljanje plodova, a stanovalo se u prirodno branjenim skloništima, najčešće pećinama.
Do sada su nepoznati i nalazi iz neolitika (mlađeg kamenog doba – druga polovina 5. i prva polovina 4. tisucljeća). U to se vrijeme podižu prva naselja, započinje obrada zemlje, a izrađuju se i prve posude od pečene zemlje.
U eneolitiku (sredina 3. tisućljeća do oko 1800 god. pr. Kr.) podižu se naselja na uzvišenjima ili vrhuncima brda, a taj se način života nastavlja i u brončano doba (od 1800. god. do 9. st. pr. Kr.).

Prvi sigurni podaci o životu ljudi na ovom prostoru potječu iz željeznog doba (od 9. st. do dolaska Rimljana, u 1. st.pr. Kr.) kada nastaje niz gradinskih naselja od kojih su neka izuzetno značajna te nastavljaju život i u rimsko vrijeme.
Jedine gradine na kojima su izvedena manja istraživanja su Smokovac u Krupi i Cvijina gradina u Kruševu. Pronađeni arheološki predmeti ukazuju na identičan razvoj kao i kod ostalih gradina na području sjeverne Dalmacije. Ponegdje, kao u Bilišanima i Kruševu su zabilježeni grobni humci, u kojima je pokapan jedan ili više pripadnika zajednice.

 

U predrimsko doba tu je živjelo ilirsko pleme LIBURNI, poznati graditelji brodova, koji su nastanjivali područje od rijeke Raše u Istri do Krke. U I. st. p.n.e. Rimljani su u različitim ratovima osvojili ovo područje, te u I. st. n. e. formirali provinciju Dalmaciju. Uspostavom rimske vlasti na nekim se gradinama život postupno prekida, napuštaju se, dok se druge značajno razvijaju. Tako Gradina Miodrag u Karinu postaje središte opcine (municipij) Corinium, a materijalni ostaci ukazuju i na veliku važnost Cvijine gradine u Kruševu, kao i Smokovac u Krupi.
Pored ovih naselja iz rimskog vremena poznato je nekoliko gospodarskih imanja, utvrđene su trase cesta, a sačuvani su i brojni natpisi, osobito iz Karina i Kruševa. Vec u to vrijeme Obrovac je važna točka koja povezuje obalu s unutrašnjosti zemlje, osobito u svezi trgovine solju, drvom, mesom, vunom i sl. Rimska vlast dokinuta je 476. g. propašću Zapadnog rimskog carstva. U 7. st. pristigli su Avari s Hrvatima. I dok je isprva Bizant, pa potom Venecija bila povremeno gospodar većih obalnih gradova i njihove okolice, obrovačko područje bilo je pod hrvatskom vlašću.Današnje naselje Obrovac razvilo se kao suburbium srednjovjekovne utvrde na brežuljku, a u ispravama se spomunje 1337. g. kao Obrouec (Hobrouec, Hobrouac).

 

Od 14. st. Obrovac je u posjedu krbavskih knezova Kurjakovića. 1387. g. u njemu stoluje knez Karlo Kurjaković sa svojim stričevima Nikolom, Butkom i Tomom. U drugoj polovici 14. st. spominje se kao važno trgovačko središte (postaja za izvoz zadarske, odnosno paške soli u srednjovjekovnu Hrvatsku). Iz 1401/2. g. datira jedan od naših najbolje sačuvanih glagoljskih kodeksa Berlinski misal (zove se po mjesu gdje se dananas čuva), pisca Bartola iz Krbave.
Pretpostavlja se da je Misal bio pisan za južni dio Kurjakovićevih političkopravnih područja (obrovačko područje). U njemu spominje popa Vuka, sinovca opata benediktinskog samostana sv. Jurja Koprivskog (Kopriva je nekadašnji naziv rijeke Zrmanje), čiji se ostaci vide i danas na podrucju obrovačkog groblja.
Posljednjem potomku porodice Kurjakovićc – knezu Ivanu Karlovicu 30. 3. 1527. Turci otimaju Obrovac, pod čijom vlašcu ostaje sve do 1647. g. kad su ga Mlečani pod vodstvom generala Leonarda Foscola, u vrijeme Kandijskog rata osvojili i razorili. Mletačko-turskim razgraničenjima grad je 1670. g. ponovno dospio u turske šake, iz kojih ce ga zauvijek osloboditi hajdučki cetovoda Stojan Jankovic 1687. g.

Dolaskom Turaka iz obrovačkog je područja iselio velik broj stanovnoštva, ponajprije u okolicu Senja, Vinodola i nešto u Istru. Područje Obrovca bilo je bogato drvetom pogodnim za gradnju brodova, te su Turci u više navrata tamo nastojali osnovati svoju flotu. 1530. g. Senjski garnizon izveo je akciju paljenja obrovačke luke kako bi spriječili Turke u osnivanju pomorske baze u tome mjestu, što se ponovilo i 60-ih i 70-ih g. 16. st. Pljačka je bila česta i u obrnutom smjeru, te su Turci iz Obrovca, preodjeveni u uskoke, pljačkali Pag, Rab i Krk. Obrovac je ostao garnizonski grad i mala trgovačka luka, zahvaljujući plovnosti rijeke sve do Obrovca.

 

Do pada Venecije 1797. g. (mir u Campo Formiu), Obrovac je bio pod mletačkom upravom, nakon čega se i obrovacki puk zdušno odazvao austrijskom generalu Mati Rukavini za sjedinjenje s Hrvatskom. Unatoč tome, dijeli sudbinu ostale Dalmacije, Istre, kvarnerskih otoka i Boke kotorske koji dolaze pod direktnu austrijsku upravu.

1805. g. mirom u Požunu, Dalmacija (pa tako i Obrovac) dolazi pod francusku upravu, pod kojom ostaje do Bečkog kongresa 1815. g. Dolaskom Francuza počele su se provoditi različite reforme u životu Dalmacije. Za francuske uprave započinje razvoj grada u pravnom i gospodarskom pogledu što ce se kasnije odraziti i u društvenom sastavu stanovništva kroz prve začetke građanskog sloja, te poprima karakteristike varoši.

1806. g. Obrovac je sjedište manje upravne jedinice – kotara , koji je obuhvaćao i benkovačko podrucje, te bio sastavni dio okružja Zadar, a sve do danas je upravno sjedište svoga podrucja. Pocetkom 19. st izgrađena je cesta prema Smilčiću (veza sa Zadrom), te Kistanjama, što je dodatno utvrdilo njegov trgovacki znacaj.

1815. g. Obrovac po drugi puta dolazi pod austrijsku upravu, što ostaje sve do 1918. g. Obrovačko stanovništvo u 19. st. karakterizira jak patriotski osjećaj. Za revolucije 1848. g. obravačka je općina vec 7. travnja uputila drugim dalmatinskim općinama apel da se u javne i privatne poslove uvede hrvatski jezik, a odmah nakon toga 21. travnja 1848. g. obrovački se odbornici prvi medu dalmatinskim općinama obraćaju banu Jelacicu radi sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.

Narodni preporod u Dalmaciji sredinom 19. st. također je imao izrazitog odjeka u obrovačkoj opcini , gdje je na općinskim izborima 26. 03. 1861. g. pobijedila Narodna stranka, koja se osobito zalagala oko prosvijećivanja naroda i uvođenja narodnog (hrvatskog) jezika.

 

Zahvaljujuci nastojanjima narodnjaka kojima je prosvjeta bila sredstvo i svrha borbe u to vrijeme (druga polovica 19. st), bilježimo i početak školstva u Obrovcu. 1868. g. osnovan je benkovački školski kotar, koji je obuhvaćao i obrovačku općinu. U šk. god. 1870./71.g. na području općine Obrovac radi jedna mješovita osnovna škola.

U trgovacko-komunikacijskom smislu u 19. st. u Obrovcu je zabilježen značajan napredak. 1832. g. izgrađena je cesta preko Velebita (svečano otvorena 4. 10. 1832. g., rekonstrukciju ceste izveo je Kajetan Knežic) koja je imala izvanredan značaj u komunikaciji i trgovini s prekovelebitskom Hrvatskom. 12. ožujka 1842. g. austrijski car je dekretom podario Obrovcu eklskluzivni privilegij održavanja sajmovnih dana (12 dana u godini), a od sredine zadnjeg desetljeća 19. st. uspostavljena je parobrodska linija sa Zadrom i Rijekom. Uslijed svega toga Obrovac krajem 19. st. poprima urbani izgled.

 

Nakon l. sv. rata (1914 – 1918) Obrovac je, kao i veći dio sj. Dalmacije, okupirala talijanska vojska (pravo dobiveno Londonskim ugovorm 1915. g. i Ugovorom o primirju s Austro-Ugarskom 1918. g.). Rapallskim ugovorom (1920. g.) izmedu Italije i Kraljevine SHS, ovo je područje ušlo u sastav Kraljevine SHS. Način i kalendar evakuacije talijanske vojske utvrđen je sporazumom potpisanim 1. ožujka 1921. g. u Splitu, po kome su jedinice 26. puka Kraljevine SHS 6. travnja ušle u Obrovac. Odmah su uspostavljeni organi vlasti Kraljevine SHS, a sukladno odredbama Vidovdanskog ustava u teritorijalno-administrativnom smislu Obrovac je pripao benkovackom kotaru , odnosno splitskoj oblasti.

3. 10. 1929. g. Kraljevina SHS postaje Kraljevina Jugoslavija. Ukidaju se dotadašnje oblasti, a umjesto njih osniva 9 banovina. Obrovac se, kao sastavni dio Benkovačkog kotara, nalazio u Primorskoj banovini. Da bi se uoči 2. sv. rata smanjile međunacionalne napetosti 1939. g. uspostavljena je Banovina Hrvatska, u kojoj se Obrovac i nadalje nalazio u Benkovackom kotaru, te je u takvom administrativno- upravnom ustrojstvu dočekao II. sv. rat.
Pocetkom II. sv. rata obrovackim krajem je kratko opet vladala Italija. Rimskim ugovorima iz svibnja 1941. g. NDH je prepustila Italiji dio sjevernodalmatinske obale od ušća Zrmanje do Splita, dok je upravnom razdiobom 1942. g. opcina Obrovac u sastavu NDH( velike župe Podgorje sa sjedištem u Senju), ali i dalje dio okupacione zone fašisticke Italije, a poslije 9. rujna 1943. g. (kapitulacija Italije) faštističke Njemacke.

Od 1945. g. Obrovac je u sastavu Narodne Republike Hrvatske, odnosno Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kasnije SFRJ.

U razdoblju Domovinskog rata od 1991. do 1995. g. obrovačko podrucje je bilo pod srbočetnickom okupacijom. Akcijom HV pod nazivom “Oluja” ovo je podrucje u kolovozu 1995. g. oslobodeno i na njemu ponovno uspostavljena hrvatska vlast.
izvor:
http://www.tz-obrovac.hr/page.asp?pageID=36

Moglo bi vas zanimati

SAVE THE DATE – 3. FORUM EKO I ODRŽIVOG TURIZMA 7 i 8.05.2020.g.

Pridružite se najrelevantnijem turističko-poslovnom skupu u Hrvatskoj na temu održivog razvoja i eko turizma! 3. …

Nema komentara

 1. Vaš komentar čeka odobrenje

  Superb material. Many thanks.

  canada super viagra atenolol ctcl fungoides viagra cheap
  viagra without a doctors prescription
  cialis compare levitra viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 2. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually stated this very well.

  effects of viagra on normal males viagra on nhs
  viagra for sale uk
  similar drugs to viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 3. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put, Appreciate it!

  10 minute viagra crush up viagra
  viagra for women
  viagra vending laws u k – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 4. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks, Excellent information.

  viagra in malaysia what is viagra super active
  viagra for women
  tadalafil levitra generic viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 5. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, Awesome information!

  pen viagra cheap viagra edinburgh find pages sites
  viagra 100mg
  purchase viagra online consultation – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 6. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks! An abundance of content!

  viagra boring pages search edinburgh find is viagra pro
  generic viagra 100mg
  viagra serendipity inventor – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 7. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, Very good stuff!

  stroke impotence viagra cialis mix viagra
  buy generic viagra
  cialis viagra compare – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 8. Vaš komentar čeka odobrenje

  You made the point!

  charlie sheen viagra scary movie online pharmacy canada viagra
  viagra pills
  chep viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 9. Vaš komentar čeka odobrenje

  You reported it adequately!

  increase cost of viagra viagra used for dogs
  generic viagra online
  why my viagra won’t work – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 10. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wow quite a lot of beneficial information.

  buy viagra ship fedex viagra switchplate
  generic viagra online
  women on viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 11. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually revealed this adequately!

  cost comparison for viagra viagra and hystamine release
  viagra without a doctors prescription
  natural viagra kava kava – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 12. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wonderful content. Thanks.

  viagra masturbation when to use viagra
  viagra without a doctor prescription
  price for viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 13. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it nicely..

  viagra adverse events discount generic viagra blue pill
  viagra for women
  alternative to viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 14. Vaš komentar čeka odobrenje

  This is nicely put! !

  no perscription viagra extended use viagra
  cheap viagra
  viagra online cheap – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 15. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put, Cheers.

  online prescription viagra phentermine meridia adi viagra buy pharmacy
  cheap viagra
  can i break a viagra pill – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 16. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wonderful info. Thanks a lot.

  personel accounts viagra viagra and eye problems
  buy viagra
  viagra stories real people’s experiences pharmacy – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 17. Vaš komentar čeka odobrenje

  Incredible a lot of fantastic info.

  womens viagra tv what is better cialis or viagra
  generic viagra
  usa viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 18. Vaš komentar čeka odobrenje

  Good tips. With thanks!

  easy on line viagra viagra dose online viagra dose url
  viagra without a doctor prescription
  viagra online drugstore – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 19. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks, Good stuff!

  viagra aust mexican viagra drink
  buy viagra
  viagra online best – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 20. Vaš komentar čeka odobrenje

  Seriously plenty of awesome advice.

  natural viagra watermelon seed extract viagra jellies wikipedia
  viagra for sale uk
  real geunine viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 21. Vaš komentar čeka odobrenje

  Amazing facts. Kudos!

  time of day to take viagra organic alternatives to viagra
  buy viagra
  viagra online from canada – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 22. Vaš komentar čeka odobrenje

  Many thanks, I appreciate it!

  viagra contra cialis get viagra perscription online
  cheap viagra
  viagra funny photo – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 23. Vaš komentar čeka odobrenje

  Whoa loads of terrific data.

  use of viagra in hot tub viagra sales in uk
  cheap viagra
  levitra viagra compared – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 24. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Thanks a lot.

  london uk buy generic viagra viagra on sle
  viagra pills
  buy viagra in toronto – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 25. Vaš komentar čeka odobrenje

  Awesome posts. Thanks.

  low cost viagra viagra on airplane
  cheap viagra
  viagra hearing problems – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 26. Vaš komentar čeka odobrenje

  You have made your stand quite well..

  nhs prices viagra uk dosages of viagra
  buy viagra online
  discounts for viagra cialis – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 27. Vaš komentar čeka odobrenje

  You have made the point!

  kaboom viagra viagra how often
  buy viagra
  piadas viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 28. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it adequately.

  regular use of viagra viagra cialis espa ol
  generic viagra 100mg
  generic viagra lowest price – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 29. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks! Great stuff!

  super duper viagra stiffy viagra cautions
  viagra for sale uk
  buy viagra online online a href – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 30. Vaš komentar čeka odobrenje

  You made your position extremely effectively!.

  heral viagra viagra uk 32
  cheap viagra
  natural viagra for men – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 31. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks. An abundance of stuff.

  viagra c99 can i chew viagra
  generic viagra online
  generic viagra overnight delivery – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 32. Vaš komentar čeka odobrenje

  You reported it perfectly.

  nobel prize viagra online pharmacy viagra paypal
  viagra generic
  subaction showcomments viagra smile newest – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 33. Vaš komentar čeka odobrenje

  Amazing a lot of fantastic knowledge!

  viagra usage instructions viagra cheapest price generic
  viagra for sale uk
  vasodilator viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 34. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely expressed really! !

  light switch plate viagra viagra use for enlarged heart
  buy viagra
  price of viagra in hyderabad – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 35. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it adequately.!

  viagra and cialis cheap get viagra prescription now
  generic viagra online
  viagra 4-7 days – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 36. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks! A good amount of facts.

  viagra component natural viagra substitutes
  viagra for women
  viagra effective for women – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 37. Vaš komentar čeka odobrenje

  Regards. An abundance of facts.

  g postmessage viagra subject online can i buy viagra with paypal
  generic viagra 100mg
  viagra doping – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 38. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wow quite a lot of excellent knowledge!

  viagra equivilent does viagra work for women
  generic viagra 100mg
  craigslist toronto viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 39. Vaš komentar čeka odobrenje

  Lovely material. Thank you.

  criteria for nhs viagra prescription pulmonary hypertension viagra
  viagra online
  counterfeit viagra identify halogram – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 40. Vaš komentar čeka odobrenje

  Really a lot of useful data.

  marijuana and viagra when does viagra go off patent
  viagra for women
  big pharma tests viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 41. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put, Regards.

  ordering viagra without prescription viagra heart disease may 13
  buy viagra
  indian viagra safety – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 42. Vaš komentar čeka odobrenje

  Fine posts. Appreciate it!

  steroids and viagra dangers watermellon vs viagra
  viagra without a doctors prescription
  can viagra maintain erection after ejaculation – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 43. Vaš komentar čeka odobrenje

  Lovely postings, Thanks a lot.

  viagra ed spray nasal viagra
  buy viagra online
  keywords viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 44. Vaš komentar čeka odobrenje

  Regards, Terrific stuff!

  viagra sample overnight original use of viagra
  cheap viagra
  viagra stay hard after orgasm – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 45. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Cheers!

  source viagra cheapest viagra tablets
  viagra online
  viagra works with alcohol – https://genericviagrantx.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

 46. Vaš komentar čeka odobrenje

  Seriously a good deal of wonderful tips!

  female viagra reviews viagra alternatives sniff
  viagra without a doctors prescription
  prices pill comparison cialis viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldSuh
  DwayneWak
  Kevinburgy

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *