Obrovac

Obrovac

Nije nam poznato niti jedno nalazište iz paleolitika (starijeg kamenog doba) kada je glavni način privredivanja bio lov, ribolov i sakupljanje plodova, a stanovalo se u prirodno branjenim skloništima, najčešće pećinama.
Do sada su nepoznati i nalazi iz neolitika (mlađeg kamenog doba – druga polovina 5. i prva polovina 4. tisucljeća). U to se vrijeme podižu prva naselja, započinje obrada zemlje, a izrađuju se i prve posude od pečene zemlje.
U eneolitiku (sredina 3. tisućljeća do oko 1800 god. pr. Kr.) podižu se naselja na uzvišenjima ili vrhuncima brda, a taj se način života nastavlja i u brončano doba (od 1800. god. do 9. st. pr. Kr.).

Prvi sigurni podaci o životu ljudi na ovom prostoru potječu iz željeznog doba (od 9. st. do dolaska Rimljana, u 1. st.pr. Kr.) kada nastaje niz gradinskih naselja od kojih su neka izuzetno značajna te nastavljaju život i u rimsko vrijeme.
Jedine gradine na kojima su izvedena manja istraživanja su Smokovac u Krupi i Cvijina gradina u Kruševu. Pronađeni arheološki predmeti ukazuju na identičan razvoj kao i kod ostalih gradina na području sjeverne Dalmacije. Ponegdje, kao u Bilišanima i Kruševu su zabilježeni grobni humci, u kojima je pokapan jedan ili više pripadnika zajednice.

 

U predrimsko doba tu je živjelo ilirsko pleme LIBURNI, poznati graditelji brodova, koji su nastanjivali područje od rijeke Raše u Istri do Krke. U I. st. p.n.e. Rimljani su u različitim ratovima osvojili ovo područje, te u I. st. n. e. formirali provinciju Dalmaciju. Uspostavom rimske vlasti na nekim se gradinama život postupno prekida, napuštaju se, dok se druge značajno razvijaju. Tako Gradina Miodrag u Karinu postaje središte opcine (municipij) Corinium, a materijalni ostaci ukazuju i na veliku važnost Cvijine gradine u Kruševu, kao i Smokovac u Krupi.
Pored ovih naselja iz rimskog vremena poznato je nekoliko gospodarskih imanja, utvrđene su trase cesta, a sačuvani su i brojni natpisi, osobito iz Karina i Kruševa. Vec u to vrijeme Obrovac je važna točka koja povezuje obalu s unutrašnjosti zemlje, osobito u svezi trgovine solju, drvom, mesom, vunom i sl. Rimska vlast dokinuta je 476. g. propašću Zapadnog rimskog carstva. U 7. st. pristigli su Avari s Hrvatima. I dok je isprva Bizant, pa potom Venecija bila povremeno gospodar većih obalnih gradova i njihove okolice, obrovačko područje bilo je pod hrvatskom vlašću.Današnje naselje Obrovac razvilo se kao suburbium srednjovjekovne utvrde na brežuljku, a u ispravama se spomunje 1337. g. kao Obrouec (Hobrouec, Hobrouac).

 

Od 14. st. Obrovac je u posjedu krbavskih knezova Kurjakovića. 1387. g. u njemu stoluje knez Karlo Kurjaković sa svojim stričevima Nikolom, Butkom i Tomom. U drugoj polovici 14. st. spominje se kao važno trgovačko središte (postaja za izvoz zadarske, odnosno paške soli u srednjovjekovnu Hrvatsku). Iz 1401/2. g. datira jedan od naših najbolje sačuvanih glagoljskih kodeksa Berlinski misal (zove se po mjesu gdje se dananas čuva), pisca Bartola iz Krbave.
Pretpostavlja se da je Misal bio pisan za južni dio Kurjakovićevih političkopravnih područja (obrovačko područje). U njemu spominje popa Vuka, sinovca opata benediktinskog samostana sv. Jurja Koprivskog (Kopriva je nekadašnji naziv rijeke Zrmanje), čiji se ostaci vide i danas na podrucju obrovačkog groblja.
Posljednjem potomku porodice Kurjakovićc – knezu Ivanu Karlovicu 30. 3. 1527. Turci otimaju Obrovac, pod čijom vlašcu ostaje sve do 1647. g. kad su ga Mlečani pod vodstvom generala Leonarda Foscola, u vrijeme Kandijskog rata osvojili i razorili. Mletačko-turskim razgraničenjima grad je 1670. g. ponovno dospio u turske šake, iz kojih ce ga zauvijek osloboditi hajdučki cetovoda Stojan Jankovic 1687. g.

Dolaskom Turaka iz obrovačkog je područja iselio velik broj stanovnoštva, ponajprije u okolicu Senja, Vinodola i nešto u Istru. Područje Obrovca bilo je bogato drvetom pogodnim za gradnju brodova, te su Turci u više navrata tamo nastojali osnovati svoju flotu. 1530. g. Senjski garnizon izveo je akciju paljenja obrovačke luke kako bi spriječili Turke u osnivanju pomorske baze u tome mjestu, što se ponovilo i 60-ih i 70-ih g. 16. st. Pljačka je bila česta i u obrnutom smjeru, te su Turci iz Obrovca, preodjeveni u uskoke, pljačkali Pag, Rab i Krk. Obrovac je ostao garnizonski grad i mala trgovačka luka, zahvaljujući plovnosti rijeke sve do Obrovca.

 

Do pada Venecije 1797. g. (mir u Campo Formiu), Obrovac je bio pod mletačkom upravom, nakon čega se i obrovacki puk zdušno odazvao austrijskom generalu Mati Rukavini za sjedinjenje s Hrvatskom. Unatoč tome, dijeli sudbinu ostale Dalmacije, Istre, kvarnerskih otoka i Boke kotorske koji dolaze pod direktnu austrijsku upravu.

1805. g. mirom u Požunu, Dalmacija (pa tako i Obrovac) dolazi pod francusku upravu, pod kojom ostaje do Bečkog kongresa 1815. g. Dolaskom Francuza počele su se provoditi različite reforme u životu Dalmacije. Za francuske uprave započinje razvoj grada u pravnom i gospodarskom pogledu što ce se kasnije odraziti i u društvenom sastavu stanovništva kroz prve začetke građanskog sloja, te poprima karakteristike varoši.

1806. g. Obrovac je sjedište manje upravne jedinice – kotara , koji je obuhvaćao i benkovačko podrucje, te bio sastavni dio okružja Zadar, a sve do danas je upravno sjedište svoga podrucja. Pocetkom 19. st izgrađena je cesta prema Smilčiću (veza sa Zadrom), te Kistanjama, što je dodatno utvrdilo njegov trgovacki znacaj.

1815. g. Obrovac po drugi puta dolazi pod austrijsku upravu, što ostaje sve do 1918. g. Obrovačko stanovništvo u 19. st. karakterizira jak patriotski osjećaj. Za revolucije 1848. g. obravačka je općina vec 7. travnja uputila drugim dalmatinskim općinama apel da se u javne i privatne poslove uvede hrvatski jezik, a odmah nakon toga 21. travnja 1848. g. obrovački se odbornici prvi medu dalmatinskim općinama obraćaju banu Jelacicu radi sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.

Narodni preporod u Dalmaciji sredinom 19. st. također je imao izrazitog odjeka u obrovačkoj opcini , gdje je na općinskim izborima 26. 03. 1861. g. pobijedila Narodna stranka, koja se osobito zalagala oko prosvijećivanja naroda i uvođenja narodnog (hrvatskog) jezika.

 

Zahvaljujuci nastojanjima narodnjaka kojima je prosvjeta bila sredstvo i svrha borbe u to vrijeme (druga polovica 19. st), bilježimo i početak školstva u Obrovcu. 1868. g. osnovan je benkovački školski kotar, koji je obuhvaćao i obrovačku općinu. U šk. god. 1870./71.g. na području općine Obrovac radi jedna mješovita osnovna škola.

U trgovacko-komunikacijskom smislu u 19. st. u Obrovcu je zabilježen značajan napredak. 1832. g. izgrađena je cesta preko Velebita (svečano otvorena 4. 10. 1832. g., rekonstrukciju ceste izveo je Kajetan Knežic) koja je imala izvanredan značaj u komunikaciji i trgovini s prekovelebitskom Hrvatskom. 12. ožujka 1842. g. austrijski car je dekretom podario Obrovcu eklskluzivni privilegij održavanja sajmovnih dana (12 dana u godini), a od sredine zadnjeg desetljeća 19. st. uspostavljena je parobrodska linija sa Zadrom i Rijekom. Uslijed svega toga Obrovac krajem 19. st. poprima urbani izgled.

 

Nakon l. sv. rata (1914 – 1918) Obrovac je, kao i veći dio sj. Dalmacije, okupirala talijanska vojska (pravo dobiveno Londonskim ugovorm 1915. g. i Ugovorom o primirju s Austro-Ugarskom 1918. g.). Rapallskim ugovorom (1920. g.) izmedu Italije i Kraljevine SHS, ovo je područje ušlo u sastav Kraljevine SHS. Način i kalendar evakuacije talijanske vojske utvrđen je sporazumom potpisanim 1. ožujka 1921. g. u Splitu, po kome su jedinice 26. puka Kraljevine SHS 6. travnja ušle u Obrovac. Odmah su uspostavljeni organi vlasti Kraljevine SHS, a sukladno odredbama Vidovdanskog ustava u teritorijalno-administrativnom smislu Obrovac je pripao benkovackom kotaru , odnosno splitskoj oblasti.

3. 10. 1929. g. Kraljevina SHS postaje Kraljevina Jugoslavija. Ukidaju se dotadašnje oblasti, a umjesto njih osniva 9 banovina. Obrovac se, kao sastavni dio Benkovačkog kotara, nalazio u Primorskoj banovini. Da bi se uoči 2. sv. rata smanjile međunacionalne napetosti 1939. g. uspostavljena je Banovina Hrvatska, u kojoj se Obrovac i nadalje nalazio u Benkovackom kotaru, te je u takvom administrativno- upravnom ustrojstvu dočekao II. sv. rat.
Pocetkom II. sv. rata obrovackim krajem je kratko opet vladala Italija. Rimskim ugovorima iz svibnja 1941. g. NDH je prepustila Italiji dio sjevernodalmatinske obale od ušća Zrmanje do Splita, dok je upravnom razdiobom 1942. g. opcina Obrovac u sastavu NDH( velike župe Podgorje sa sjedištem u Senju), ali i dalje dio okupacione zone fašisticke Italije, a poslije 9. rujna 1943. g. (kapitulacija Italije) faštističke Njemacke.

Od 1945. g. Obrovac je u sastavu Narodne Republike Hrvatske, odnosno Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kasnije SFRJ.

U razdoblju Domovinskog rata od 1991. do 1995. g. obrovačko podrucje je bilo pod srbočetnickom okupacijom. Akcijom HV pod nazivom “Oluja” ovo je podrucje u kolovozu 1995. g. oslobodeno i na njemu ponovno uspostavljena hrvatska vlast.
izvor:
http://www.tz-obrovac.hr/page.asp?pageID=36

Moglo bi vas zanimati

SAVE THE DATE – 3. FORUM EKO I ODRŽIVOG TURIZMA 7 i 8.05.2020.g.

Pridružite se najrelevantnijem turističko-poslovnom skupu u Hrvatskoj na temu održivog razvoja i eko turizma! 3. …

Nema komentara

 1. Vaš komentar čeka odobrenje

  Tips certainly taken!!

  valium viagra interaction viagra pills buy
  buy viagra
  viagra find computer free sites search – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 2. Vaš komentar čeka odobrenje

  You explained this effectively!

  what do viagra pills look like vicodin viagra cialis
  viagra 100mg
  viagra boner – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 3. Vaš komentar čeka odobrenje

  Good material. Cheers!

  viagra quick sildenafil citrate viagra generic cheap
  generic viagra
  viagra for ed – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 4. Vaš komentar čeka odobrenje

  Great postings, Regards.

  cheap price viagra cialis europe cheap viagra
  generic viagra 100mg
  edinburgh uk viagra news comment moo – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 5. Vaš komentar čeka odobrenje

  Well expressed without a doubt! !

  viagra product strategy viagra email offers
  generic viagra online
  viagra versus levitra – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 6. Vaš komentar čeka odobrenje

  You mentioned that really well!

  viagra good morning papa mp3 viagra sale cheap
  buy viagra online
  can i buy uae viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 7. Vaš komentar čeka odobrenje

  Great knowledge. Thanks.

  pumkin pie and viagra viagra cialis levitra href page
  generic viagra 100mg
  female viagra fda – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 8. Vaš komentar čeka odobrenje

  Truly tons of helpful advice.

  up viagra teens generic viagra reviews
  buy viagra online
  find viagra free charles linskaill – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 9. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos! Plenty of write ups!

  viagra et al viagra to buy cheap
  buy viagra online
  viagra used for dogs – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 10. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks. Numerous content!

  what helps viagra work best india viagra cialis vicodin
  cheap viagra
  buy viagra in amsterdam – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 11. Vaš komentar čeka odobrenje

  This is nicely said. !

  waiting period for viagra before sex low priced viagra
  viagra pills
  when will viagra become generic – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 12. Vaš komentar čeka odobrenje

  Regards. I like this!

  supreme suppliers viagra levitra cialis viagra
  generic viagra
  viagra being prescribed for inmate – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 13. Vaš komentar čeka odobrenje

  Cheers. Valuable information.

  viagra party drug viagra home office photo
  generic viagra 100mg
  viagra ash mcgrath – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 14. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually reported this fantastically!

  viagra soft tabs description buy viagra line
  generic viagra 100mg
  viagra no prescription needed cheap – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 15. Vaš komentar čeka odobrenje

  Really a lot of valuable material!

  rapid dissolve viagra viagra edinburgh pages find free information
  viagra generic
  viagra how it worksa – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 16. Vaš komentar čeka odobrenje

  You mentioned that perfectly!

  viagra for paraplegic can viagra be used by women
  viagra generic
  viagra organic molecule – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 17. Vaš komentar čeka odobrenje

  Many thanks! An abundance of advice.

  brand name authentic viagra viagra kaufen
  viagra pills
  recreational viagra use – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 18. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks! I like this.

  viagra in pharmacy in ottawa viagra buy usa
  viagra for women
  drug interactions with viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 19. Vaš komentar čeka odobrenje

  Appreciate it, Loads of data.

  viagra email subscribe niagra to viagra
  generic viagra
  viagra history wikipedia – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 20. Vaš komentar čeka odobrenje

  Cheers. Numerous tips.

  viagra sales online what works better viagra or cialis
  viagra without a doctors prescription
  story comparison viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 21. Vaš komentar čeka odobrenje

  Helpful knowledge. Thanks!

  hard erections without viagra phuket buy viagra
  generic viagra
  what do you use after viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 22. Vaš komentar čeka odobrenje

  Terrific posts, Appreciate it!

  ed treatment without viagra type drugs viagra dosage fixed daily
  generic viagra 100mg
  ebay viagra spiro c – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 23. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it perfectly.!

  hiv viagra behavioral side effects of viagra
  generic viagra 100mg
  viagra sudden weight gain – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 24. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it very well.!

  safest site to buy viagra topical viagra
  generic viagra online
  viagra lipitor typical drug interaction – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 25. Vaš komentar čeka odobrenje

  You suggested that very well.

  viagra meltabs melt tabs free sample generic viagra
  viagra pills
  viagra dealers – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 26. Vaš komentar čeka odobrenje

  This is nicely expressed. !

  generic viagra no prescription cost cialis viagra
  generic viagra 100mg
  generic online order viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 27. Vaš komentar čeka odobrenje

  Appreciate it, Quite a lot of material!

  viagra and anti fungals copy viagra side effects
  buy generic viagra
  lowest price viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 28. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Thank you.

  viagra on line purchase mail order viagra china
  viagra without a doctors prescription
  1cialis comparison levitra viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 29. Vaš komentar čeka odobrenje

  Regards, Ample facts!

  dapoxetine hydrochloride viagra viagra cialas levitra compare
  generic viagra 100mg
  viagra canada cheap – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 30. Vaš komentar čeka odobrenje

  You revealed that terrifically.

  viagra a 30 euros viagra purines
  buy generic viagra
  download viagra song – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 31. Vaš komentar čeka odobrenje

  Valuable stuff. Kudos!

  penis pictures after taking viagra viagra super active
  buy generic viagra
  sites charles linskaill find viagra alerts – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 32. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks. Plenty of forum posts!

  slogans for viagra joke combined viagra cialis ed urology
  viagra 100mg
  female viagra sildenafil – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 33. Vaš komentar čeka odobrenje

  Whoa plenty of valuable advice.

  marijuana and viagra edinburgh uk viagra ago articleid good
  generic viagra 100mg
  viagra available safe – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 34. Vaš komentar čeka odobrenje

  Fantastic knowledge. Appreciate it!

  where get real viagra from canada crush viagra tablets
  viagra generic
  online ed drugs viagra samples package – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 35. Vaš komentar čeka odobrenje

  Useful information. Appreciate it.

  viagra nasal spray when did viagra debut
  viagra for sale uk
  ntural viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 36. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thank you. A lot of info.

  women using viagra blogs viagra dog year old
  generic viagra online
  tequila viagra mexico tiki bar – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 37. Vaš komentar čeka odobrenje

  Superb info. With thanks!

  viagra and sports performance viagra replacement
  viagra pills
  viagra lawsuits settled in august 2010 – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 38. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wow a lot of fantastic material!

  keyword discount viagra viagra us canada
  viagra without a doctors prescription
  wal mart pharmacy viagra price – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 39. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, Lots of posts.

  when does patton for viagra expire viagra non drug replacement
  buy viagra online
  fake uk viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 40. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos! I enjoy this!

  viagra cost in canada viagra internet sales
  viagra without a doctor prescription
  enhancing the viagra review – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 41. Vaš komentar čeka odobrenje

  Incredible lots of fantastic knowledge.

  impotence treatment viagra jokes with hamster viagra
  buy viagra online
  generic viagra compare cialis pills – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 42. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually suggested this well!

  viagra home page robin williams viagra video
  viagra pills
  history viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 43. Vaš komentar čeka odobrenje

  Cheers! Valuable information!

  coverage insurance viagra health viagra gift
  generic viagra 100mg
  organic alternatives to viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 44. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually reported this terrifically!

  viagra in cream cars in viagra commercial chevy nova
  cheap viagra
  do porn stars take viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 45. Vaš komentar čeka odobrenje

  Regards. Plenty of data!

  viagra merchant nhs prices viagra uk
  viagra pills
  100mg viagra cost – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 46. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks, Quite a lot of posts!

  jelly viagras viagra instructions
  buy generic viagra
  viagra blood in urine – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 47. Vaš komentar čeka odobrenje

  You revealed that exceptionally well.

  tadalafil generic viagra viagra motorcycle
  buy generic viagra
  will viagra cialis cause cough – https://genericviagrantx.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 48. Vaš komentar čeka odobrenje

  Really tons of beneficial facts!

  viagra illegal use viagra license
  viagra for sale uk
  quick forum readtopic viagra answer search – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 49. Vaš komentar čeka odobrenje

  Reliable stuff. Thanks a lot!

  viagra molecule viagra strategies in china pdf
  generic viagra
  viagra make me last longer – https://genericviagrarcp.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

 50. Vaš komentar čeka odobrenje

  This is nicely expressed! !

  best viagra online newsletter viagra sign up
  viagra pills
  viagra eye twitch – https://genericviagramsl.com

  KeithOwern
  RichardMon
  Ernestoquord

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *