Obrovac

Obrovac

Nije nam poznato niti jedno nalazište iz paleolitika (starijeg kamenog doba) kada je glavni način privredivanja bio lov, ribolov i sakupljanje plodova, a stanovalo se u prirodno branjenim skloništima, najčešće pećinama.
Do sada su nepoznati i nalazi iz neolitika (mlađeg kamenog doba – druga polovina 5. i prva polovina 4. tisucljeća). U to se vrijeme podižu prva naselja, započinje obrada zemlje, a izrađuju se i prve posude od pečene zemlje.
U eneolitiku (sredina 3. tisućljeća do oko 1800 god. pr. Kr.) podižu se naselja na uzvišenjima ili vrhuncima brda, a taj se način života nastavlja i u brončano doba (od 1800. god. do 9. st. pr. Kr.).

Prvi sigurni podaci o životu ljudi na ovom prostoru potječu iz željeznog doba (od 9. st. do dolaska Rimljana, u 1. st.pr. Kr.) kada nastaje niz gradinskih naselja od kojih su neka izuzetno značajna te nastavljaju život i u rimsko vrijeme.
Jedine gradine na kojima su izvedena manja istraživanja su Smokovac u Krupi i Cvijina gradina u Kruševu. Pronađeni arheološki predmeti ukazuju na identičan razvoj kao i kod ostalih gradina na području sjeverne Dalmacije. Ponegdje, kao u Bilišanima i Kruševu su zabilježeni grobni humci, u kojima je pokapan jedan ili više pripadnika zajednice.

 

U predrimsko doba tu je živjelo ilirsko pleme LIBURNI, poznati graditelji brodova, koji su nastanjivali područje od rijeke Raše u Istri do Krke. U I. st. p.n.e. Rimljani su u različitim ratovima osvojili ovo područje, te u I. st. n. e. formirali provinciju Dalmaciju. Uspostavom rimske vlasti na nekim se gradinama život postupno prekida, napuštaju se, dok se druge značajno razvijaju. Tako Gradina Miodrag u Karinu postaje središte opcine (municipij) Corinium, a materijalni ostaci ukazuju i na veliku važnost Cvijine gradine u Kruševu, kao i Smokovac u Krupi.
Pored ovih naselja iz rimskog vremena poznato je nekoliko gospodarskih imanja, utvrđene su trase cesta, a sačuvani su i brojni natpisi, osobito iz Karina i Kruševa. Vec u to vrijeme Obrovac je važna točka koja povezuje obalu s unutrašnjosti zemlje, osobito u svezi trgovine solju, drvom, mesom, vunom i sl. Rimska vlast dokinuta je 476. g. propašću Zapadnog rimskog carstva. U 7. st. pristigli su Avari s Hrvatima. I dok je isprva Bizant, pa potom Venecija bila povremeno gospodar većih obalnih gradova i njihove okolice, obrovačko područje bilo je pod hrvatskom vlašću.Današnje naselje Obrovac razvilo se kao suburbium srednjovjekovne utvrde na brežuljku, a u ispravama se spomunje 1337. g. kao Obrouec (Hobrouec, Hobrouac).

 

Od 14. st. Obrovac je u posjedu krbavskih knezova Kurjakovića. 1387. g. u njemu stoluje knez Karlo Kurjaković sa svojim stričevima Nikolom, Butkom i Tomom. U drugoj polovici 14. st. spominje se kao važno trgovačko središte (postaja za izvoz zadarske, odnosno paške soli u srednjovjekovnu Hrvatsku). Iz 1401/2. g. datira jedan od naših najbolje sačuvanih glagoljskih kodeksa Berlinski misal (zove se po mjesu gdje se dananas čuva), pisca Bartola iz Krbave.
Pretpostavlja se da je Misal bio pisan za južni dio Kurjakovićevih političkopravnih područja (obrovačko područje). U njemu spominje popa Vuka, sinovca opata benediktinskog samostana sv. Jurja Koprivskog (Kopriva je nekadašnji naziv rijeke Zrmanje), čiji se ostaci vide i danas na podrucju obrovačkog groblja.
Posljednjem potomku porodice Kurjakovićc – knezu Ivanu Karlovicu 30. 3. 1527. Turci otimaju Obrovac, pod čijom vlašcu ostaje sve do 1647. g. kad su ga Mlečani pod vodstvom generala Leonarda Foscola, u vrijeme Kandijskog rata osvojili i razorili. Mletačko-turskim razgraničenjima grad je 1670. g. ponovno dospio u turske šake, iz kojih ce ga zauvijek osloboditi hajdučki cetovoda Stojan Jankovic 1687. g.

Dolaskom Turaka iz obrovačkog je područja iselio velik broj stanovnoštva, ponajprije u okolicu Senja, Vinodola i nešto u Istru. Područje Obrovca bilo je bogato drvetom pogodnim za gradnju brodova, te su Turci u više navrata tamo nastojali osnovati svoju flotu. 1530. g. Senjski garnizon izveo je akciju paljenja obrovačke luke kako bi spriječili Turke u osnivanju pomorske baze u tome mjestu, što se ponovilo i 60-ih i 70-ih g. 16. st. Pljačka je bila česta i u obrnutom smjeru, te su Turci iz Obrovca, preodjeveni u uskoke, pljačkali Pag, Rab i Krk. Obrovac je ostao garnizonski grad i mala trgovačka luka, zahvaljujući plovnosti rijeke sve do Obrovca.

 

Do pada Venecije 1797. g. (mir u Campo Formiu), Obrovac je bio pod mletačkom upravom, nakon čega se i obrovacki puk zdušno odazvao austrijskom generalu Mati Rukavini za sjedinjenje s Hrvatskom. Unatoč tome, dijeli sudbinu ostale Dalmacije, Istre, kvarnerskih otoka i Boke kotorske koji dolaze pod direktnu austrijsku upravu.

1805. g. mirom u Požunu, Dalmacija (pa tako i Obrovac) dolazi pod francusku upravu, pod kojom ostaje do Bečkog kongresa 1815. g. Dolaskom Francuza počele su se provoditi različite reforme u životu Dalmacije. Za francuske uprave započinje razvoj grada u pravnom i gospodarskom pogledu što ce se kasnije odraziti i u društvenom sastavu stanovništva kroz prve začetke građanskog sloja, te poprima karakteristike varoši.

1806. g. Obrovac je sjedište manje upravne jedinice – kotara , koji je obuhvaćao i benkovačko podrucje, te bio sastavni dio okružja Zadar, a sve do danas je upravno sjedište svoga podrucja. Pocetkom 19. st izgrađena je cesta prema Smilčiću (veza sa Zadrom), te Kistanjama, što je dodatno utvrdilo njegov trgovacki znacaj.

1815. g. Obrovac po drugi puta dolazi pod austrijsku upravu, što ostaje sve do 1918. g. Obrovačko stanovništvo u 19. st. karakterizira jak patriotski osjećaj. Za revolucije 1848. g. obravačka je općina vec 7. travnja uputila drugim dalmatinskim općinama apel da se u javne i privatne poslove uvede hrvatski jezik, a odmah nakon toga 21. travnja 1848. g. obrovački se odbornici prvi medu dalmatinskim općinama obraćaju banu Jelacicu radi sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.

Narodni preporod u Dalmaciji sredinom 19. st. također je imao izrazitog odjeka u obrovačkoj opcini , gdje je na općinskim izborima 26. 03. 1861. g. pobijedila Narodna stranka, koja se osobito zalagala oko prosvijećivanja naroda i uvođenja narodnog (hrvatskog) jezika.

 

Zahvaljujuci nastojanjima narodnjaka kojima je prosvjeta bila sredstvo i svrha borbe u to vrijeme (druga polovica 19. st), bilježimo i početak školstva u Obrovcu. 1868. g. osnovan je benkovački školski kotar, koji je obuhvaćao i obrovačku općinu. U šk. god. 1870./71.g. na području općine Obrovac radi jedna mješovita osnovna škola.

U trgovacko-komunikacijskom smislu u 19. st. u Obrovcu je zabilježen značajan napredak. 1832. g. izgrađena je cesta preko Velebita (svečano otvorena 4. 10. 1832. g., rekonstrukciju ceste izveo je Kajetan Knežic) koja je imala izvanredan značaj u komunikaciji i trgovini s prekovelebitskom Hrvatskom. 12. ožujka 1842. g. austrijski car je dekretom podario Obrovcu eklskluzivni privilegij održavanja sajmovnih dana (12 dana u godini), a od sredine zadnjeg desetljeća 19. st. uspostavljena je parobrodska linija sa Zadrom i Rijekom. Uslijed svega toga Obrovac krajem 19. st. poprima urbani izgled.

 

Nakon l. sv. rata (1914 – 1918) Obrovac je, kao i veći dio sj. Dalmacije, okupirala talijanska vojska (pravo dobiveno Londonskim ugovorm 1915. g. i Ugovorom o primirju s Austro-Ugarskom 1918. g.). Rapallskim ugovorom (1920. g.) izmedu Italije i Kraljevine SHS, ovo je područje ušlo u sastav Kraljevine SHS. Način i kalendar evakuacije talijanske vojske utvrđen je sporazumom potpisanim 1. ožujka 1921. g. u Splitu, po kome su jedinice 26. puka Kraljevine SHS 6. travnja ušle u Obrovac. Odmah su uspostavljeni organi vlasti Kraljevine SHS, a sukladno odredbama Vidovdanskog ustava u teritorijalno-administrativnom smislu Obrovac je pripao benkovackom kotaru , odnosno splitskoj oblasti.

3. 10. 1929. g. Kraljevina SHS postaje Kraljevina Jugoslavija. Ukidaju se dotadašnje oblasti, a umjesto njih osniva 9 banovina. Obrovac se, kao sastavni dio Benkovačkog kotara, nalazio u Primorskoj banovini. Da bi se uoči 2. sv. rata smanjile međunacionalne napetosti 1939. g. uspostavljena je Banovina Hrvatska, u kojoj se Obrovac i nadalje nalazio u Benkovackom kotaru, te je u takvom administrativno- upravnom ustrojstvu dočekao II. sv. rat.
Pocetkom II. sv. rata obrovackim krajem je kratko opet vladala Italija. Rimskim ugovorima iz svibnja 1941. g. NDH je prepustila Italiji dio sjevernodalmatinske obale od ušća Zrmanje do Splita, dok je upravnom razdiobom 1942. g. opcina Obrovac u sastavu NDH( velike župe Podgorje sa sjedištem u Senju), ali i dalje dio okupacione zone fašisticke Italije, a poslije 9. rujna 1943. g. (kapitulacija Italije) faštističke Njemacke.

Od 1945. g. Obrovac je u sastavu Narodne Republike Hrvatske, odnosno Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kasnije SFRJ.

U razdoblju Domovinskog rata od 1991. do 1995. g. obrovačko podrucje je bilo pod srbočetnickom okupacijom. Akcijom HV pod nazivom “Oluja” ovo je podrucje u kolovozu 1995. g. oslobodeno i na njemu ponovno uspostavljena hrvatska vlast.
izvor:
http://www.tz-obrovac.hr/page.asp?pageID=36

Moglo bi vas zanimati

SAVE THE DATE – 3. FORUM EKO I ODRŽIVOG TURIZMA 7 i 8.05.2020.g.

Pridružite se najrelevantnijem turističko-poslovnom skupu u Hrvatskoj na temu održivog razvoja i eko turizma! 3. …

Nema komentara

 1. Vaš komentar čeka odobrenje

  Incredible quite a lot of excellent tips!

  viagra kiting viagra and deafness
  generic viagra 100mg
  viagra for young men – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 2. Vaš komentar čeka odobrenje

  Fantastic stuff. Thanks a lot!

  viagra pharmacy2u viagra negitive side effects
  generic viagra online
  drunk erection viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 3. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said it adequately..

  viagra norvasc drug interaction legal online viagra
  viagra generic
  viagra gif – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 4. Vaš komentar čeka odobrenje

  Beneficial info. Thanks a lot!

  viagra uk chemist viagra alternive
  buy viagra
  viagra pills uk – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 5. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks! Loads of info!

  facts viagra tylenol song on the new viagra commercial
  viagra online
  viagra causing retinal bleeding – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 6. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks, Plenty of advice!

  viagra vixion levitra versus viagra
  generic viagra
  viagra marketing personalities – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 7. Vaš komentar čeka odobrenje

  Reliable advice. Thanks!

  viagra result videos generic viagra pages edinburgh find
  cheap viagra
  easy on line viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 8. Vaš komentar čeka odobrenje

  Superb posts, Thank you!

  what mg viagra should i take london uk buy generic viagra
  viagra for sale uk
  comparison of levitra viagra cialis – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 9. Vaš komentar čeka odobrenje

  You made the point!

  making the most of viagra holdere a href womens viagra a
  cheap viagra
  herbal alternative to viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 10. Vaš komentar čeka odobrenje

  Truly quite a lot of terrific knowledge!

  generac for viagra discounted viagra phentermine weight loss
  viagra without a doctors prescription
  viagra mexico – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 11. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thank you! I appreciate it!

  do doctors female viagra acheter viagra en ligne
  viagra for women
  doubled cost of viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 12. Vaš komentar čeka odobrenje

  Many thanks. Quite a lot of tips!

  football sized viagra viagra wikipedia
  viagra generic
  viagra canida – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 13. Vaš komentar čeka odobrenje

  Whoa quite a lot of amazing data.

  taking viagra with cyalis together buy viagra discrete uk
  generic viagra
  correct way to take viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 14. Vaš komentar čeka odobrenje

  Many thanks. Valuable information.

  difference viagra levitra cialis viagra cialis
  generic viagra 100mg
  how long viagra lasts – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 15. Vaš komentar čeka odobrenje

  You reported this really well!

  quick forum readtopic viagra answer content order viagra order viagra
  cheap viagra
  viagra recreational – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 16. Vaš komentar čeka odobrenje

  Great information. Appreciate it!

  viagra and waldenstroms macroglobulinemia online viagra canada
  viagra pills
  information viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 17. Vaš komentar čeka odobrenje

  Whoa lots of excellent knowledge.

  effects of viagra and cialis more sperm on viagra
  viagra for sale uk
  viagra blood level – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 18. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, Wonderful stuff.

  line viagra sukhumvit viagra
  buy viagra
  viagra for paxil side effects – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 19. Vaš komentar čeka odobrenje

  Wonderful information. Regards!

  edinburgh viagra free bananas pajamas viagra on girls
  viagra 100mg
  october 70 off viagra spam – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 20. Vaš komentar čeka odobrenje

  Awesome info. Appreciate it.

  viagra religious can you take alcohol with viagra
  cheap viagra
  mobic viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 21. Vaš komentar čeka odobrenje

  You mentioned that perfectly.

  who would need viagra viagra pill pictures
  cheap viagra
  men taking viagra pics – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 22. Vaš komentar čeka odobrenje

  You reported this superbly.

  fox news viagra women prozac can viagra be cut into two
  generic viagra 100mg
  viagra penis size – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 23. Vaš komentar čeka odobrenje

  Really a lot of beneficial knowledge.

  sites charles linskaill find viagra alerts frozen viagra
  viagra without a doctor prescription
  edinburgh viagra tid search charles linskaill – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 24. Vaš komentar čeka odobrenje

  Amazing postings. Appreciate it.

  viagra light cover interazione tra viagra e eutirox
  viagra online
  viagra nasal – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 25. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks. I value this!

  viagra endorsements increased cost of viagra
  generic viagra 100mg
  viagra empty stomache – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 26. Vaš komentar čeka odobrenje

  Fine stuff. Regards!

  importing singapore viagra alchole and viagra
  buy viagra online
  generic viagra trusted – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 27. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually explained this effectively.

  viagra pen lung diseases treated with viagra
  viagra 100mg
  longterm viagra use – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 28. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely voiced really. !

  virus viagra viagra im ausland kaufen
  viagra 100mg
  viagra ed meds 30 off – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 29. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks a lot, I like this.

  novocaine same day as taking viagra viagra riddim mix
  viagra for women
  pfizer viagra blue pill – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 30. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, An abundance of forum posts!

  i took viagra and cialis multiple orgasms and viagra men
  buy viagra
  viagra cheap india pharmacy – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 31. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Appreciate it!

  cost comparison for viagra medicare coverage for viagra
  viagra 100mg
  viagra without a prescription legal – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 32. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually said that really well!

  medical prescription viagra does medicare rx cover viagra
  buy viagra
  viagra dose online viagra dose – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 33. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually reported this exceptionally well!

  the viagra myth deep coitus viagra photo galleries
  viagra for women
  viagra georgia – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 34. Vaš komentar čeka odobrenje

  Valuable forum posts. Thanks a lot!

  paroxetine viagra viagra best used
  buy viagra
  buy viagra now – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 35. Vaš komentar čeka odobrenje

  Cheers! A good amount of info!

  can i buy uae viagra viagra money order
  viagra without a doctors prescription
  how to take viagra pills – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 36. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Many thanks!

  viagra scottland how to make bootleg viagra
  buy viagra online
  viagra differences – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 37. Vaš komentar čeka odobrenje

  Very good advice. Thanks a lot.

  sunlife viagra streets of rage viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra maximpact – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 38. Vaš komentar čeka odobrenje

  You explained this wonderfully!

  where topurchase cheap viagra find viagra free charles edinburgh
  viagra online
  generic form of viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 39. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks a lot! Quite a lot of posts!

  former senator who did viagra commercials easy on line viagra
  cheap viagra
  can women take viagra of cialis – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 40. Vaš komentar čeka odobrenje

  Truly a lot of beneficial information.

  viagra helps with pulmonary hypertension viagra confidential fast prescriptions online
  generic viagra
  how to make viagra at home – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 41. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put. Thank you!

  apcalis vs viagra cheap viagra cialis
  viagra online
  buy viagra online 3$ per pill – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 42. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks. Lots of advice!

  viagra pulmonary heart pictures natural alternatives to viagra
  generic viagra 100mg
  generic supply uk viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 43. Vaš komentar čeka odobrenje

  Good stuff, Appreciate it.

  canada’s viagra steroids and viagra dangers
  viagra generic
  free viagra si – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 44. Vaš komentar čeka odobrenje

  Incredible quite a lot of awesome data.

  buy generic soft tab viagra how much should generic viagra cost
  generic viagra online
  web viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 45. Vaš komentar čeka odobrenje

  This is nicely expressed! .

  when does viagras patent expire viagra on internet prescription online
  viagra pills
  online medications viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 46. Vaš komentar čeka odobrenje

  You made the point.

  viagra and marijuana coma viagra
  generic viagra
  subaction showcomments viagra optional newest – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 47. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks. Wonderful information.

  is viagra safe for teenagers link watermelon and viagra
  viagra for sale uk
  viagra landscaping – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 48. Vaš komentar čeka odobrenje

  Fine info. Thanks a lot!

  taking viagra with tramadol viagra viagra edinburgh search cialis charles
  generic viagra
  order viagra online consumer rx – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 49. Vaš komentar čeka odobrenje

  With thanks! Excellent stuff.

  aion ed viagra cialis roy d mercer and viagra
  generic viagra 100mg
  kamagra good as viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 50. Vaš komentar čeka odobrenje

  Very good info. Regards.

  la viagra pure theatrical viagra
  viagra for sale uk
  rush limbaugh viagra dominican republic – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 51. Vaš komentar čeka odobrenje

  You said this adequately.

  viagra with perscription lowest price viagra vs levitra vs cialis
  viagra online
  old man and viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 52. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks a lot, A lot of knowledge.

  tricked into taking viagra over dose viagra
  generic viagra 100mg
  leg pain viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 53. Vaš komentar čeka odobrenje

  You revealed this really well.

  viagra how long it lasts will hydrochlorothiazide affect viagra
  generic viagra online
  find viagra free sites search buy – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 54. Vaš komentar čeka odobrenje

  Useful material. Thank you!

  october 70 off viagra spam viagra levitra alternatives
  cheap viagra
  viagra and erection – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 55. Vaš komentar čeka odobrenje

  Awesome info, Thank you!

  liquid viagra information medical viagra
  viagra pills
  viagra price walmart – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 56. Vaš komentar čeka odobrenje

  Awesome content, Cheers!

  natures viagra best online pharmacy ultram viagra renova
  buy viagra online
  viagra compare price – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 57. Vaš komentar čeka odobrenje

  You actually revealed that terrifically!

  viagra cialis levitra online canadian rx solatol viagra
  viagra 100mg
  pink viagra germany – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 58. Vaš komentar čeka odobrenje

  Awesome info. Thank you.

  viagra cialis generic viagra used for cardiac issues
  viagra without a doctor prescription
  for viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 59. Vaš komentar čeka odobrenje

  Thanks, A good amount of posts!

  viagra safety what works as well as viagra
  buy viagra
  generic viagra bet price – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 60. Vaš komentar čeka odobrenje

  Kudos, An abundance of forum posts!

  chargeless buy cheap viagra online montgomery viagra sellers stoke on trent
  generic viagra 100mg
  where to buy viagra forum – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 61. Vaš komentar čeka odobrenje

  Valuable tips. Regards.

  viagra mn teachers find sites computer shop viagra
  buy generic viagra
  ebay viagra pills – https://genericviagrarcp.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 62. Vaš komentar čeka odobrenje

  Incredible tons of terrific data.

  viagra bet price international viagra sellers
  viagra for women
  psa and viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

 63. Vaš komentar čeka odobrenje

  Nicely put, Kudos.

  viagra for impotence bodybuilding viagra
  generic viagra online
  viagra refills – https://genericviagrantx.com

  Davidagity
  TerenceCiz
  VictorApemn

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *