Gradska vijećnica

Gradska vijećnica
Stara općinska zgrada (Magistrat, Gradska vijećnica) smještena je uz župnu crkvu sv. Petra, na platou nekadašnje utvrde. Sagrađena je u razdoblju od 1871. do 1889. godine, kada sama utvrda već gubi obrambeni značaj. Sa sigurnošću se može reći da je ova tipska historicistička građevina dijelom podignuta na perimetru tvrđavske zgrade – nekadašnje carske vojarne. Građevina tlocrta u obliku slova L sastoji se od većega, južnoga i kraćega, neznatno nižega sjevernog dijela. Razlike u građevinskim detaljima dvaju njezinih dijelova (visinska razlika podova na katu, nadsvođene prostorije u prizemlju sjevernoga krila i dr.) mogle bi upućivati na različito vrijeme gradnje. Zgrada je zidana opekom i izvorno ožbukana.

Pročelje je današnji izgled dobilo u radovima početkom 20. stoljeća. Zgrada je očuvala osnovni oblik jednokatnice s visokim četverostrešnim krovom i pravilnim ritmom otvora u prizemlju i na katu. Prostorna organizacija prizemlja i kata većeg južnog dijela građevine, koja se temelji na prostranom središnjem predvorju s ulazima u većinu prostorija, nije u potpunosti sačuvana s obzirom na pregradnje unutrašnjosti. Uz manje dvorišno krilo najvjerojatnije je postojala vanjska drvena galerija iz koje se ulazilo u prostorije kata, nekad u funkciji zatvora. Krajnja je sjeverna prostorija srušena i na tom mjestu dograđena nova zgrada, a tom je prilikom umjesto drvenog trijema prizidan hodnik na stupovima od opeke i traverzama na katu. Gotovo sve prostorije južnog dijela građevine imale su drvene oslikane stropove, dok dvije prostorije u prizemlju sjevernog dijela imaju svodove. Danas je na pročeljima sačuvan samo karakteristični horizontalni razdjelni vijenac (kordon), dok je historiscistička dekoracija prozorskih okvira i portala dokumentirana prilikom konzervatorskih istraživanja 1994. godine.

Nad ulazom u Vijećnicu se nalazi reljef grba Općine Ivanić iz 1889. godine, a lijevo od ulaza 1931. godine je postavljena spomen-ploča znamenitom Ivanićaninu Đuri Deželiću.
Zgrada Magistrata, odnosno Gradska vijećnica ubraja se među najstarije i arhitektonski najvrednije građevine u Ivanić-Gradu.

Građevina svojim položajem na jugoistočnom dijelu perimetra nekadašnje utvrde, danas unutar gradskoga perivoja, Parka Stjepana Posezija, zajedno sa župnom crkvom sv. Petra i zgradom stare škole, čini visoko kvalitetan urbani ansambl povijesne cjeline.
IZVOR:http://www.tzig.hr/kulturna-bastina/gradska-vijecnica

Moglo bi vas zanimati

53. ŠOKAČKO SIJELO – ŽUPANJA “Odavno smo graničari stari!”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *