Povijest područja grada počinje osnivanjem industrijskog poduzeća 1884. godine u ovom dijelu istočne Hrvatske koji je bio bogat hrastovim šumama. Mađarski veletrgovac i tvorničar Salamon Heinrich Gutmann te je godine od valpovačkog vlastelinstva kupio na desetogodišnje korištenje harkanovačko-koškanski kompleks šuma površine 3 796,7 katastarskih jutara. Kao najpogodnije mjesto za gradnju pilane odabrana je neplodna rudina uz desnu obalu Drave, Belistje (u katastarskoj općini Bistrinci), kasnije Belište, po čemu je naselje nastalo na tom mjestu i dobilo ime Belišće. Uz pilanu, jednu od najmodernijih toga doba i vjerojatno najveću u Europi za prorez hrastovine, nikle su i prve stambene kuće nekadašnje Gutmanove kolonije. Istodobno se osniva vatrogasno društvo, potom otvara školska učionica i poštanski ured (1886.), podiže se zgrada pučke škole – danas centar mladih (1890.) i kapelica na groblju (1891.) te gradi električna mreža i vodovod s kanalizacijom. U godini osnutka tvrtke S. H. Gutmann nastaju i prvi kilometri šumsko-industrijskih pruga širine kolosijeka 100 cm, koje ubrzo prerastaju u lokalnu željeznicu s javnim prometom, kolodvorom, ložionicom i remontnom radionicom u Belišću. Bogatstvo slavonskih šuma, jeftina radna snaga i odlična potražnja drvoprerađivačkih proizvoda, osigurali su tvrtki velike profite i mogućnost da krajem XIX. i početkom XX. stoljeća izgradi tvornice za proizvodnju tanina, bačava, drvno-destilacijskih proizvoda i parketa. Od kuća za stanovanje prvo je podignuta Velika kuća (danas uprava Belišća d.d.) za stambene potrebe vlasnika poduzeća i za urede, a potom se grade jednostavne kuće za radnike. Godine 1905. izgrađena je najveća zgrada staroga Belišća – Palej, odnosno Palača Gutmann. Svojom monumentalnošću, a naročito obradom unutrašnjeg prostora, svrstava se među najveća arhitektonska ostvarenja nastala početkom prošloga stoljeća u našoj regiji. Potom se podižu zgrada direkcije željeznice (1906.), karakteristične stambene kuće (Pet zvijezda, Zelene kuće, Mitrovica, kuće s klanderom), Radnički dom, Činovnički dom ili Bijela kuća (danas kino). U samom središtu grada, kao spomenik A kategorije, stoji historicistička jednokatnica, Palača Gutmann ili Palej, a u njezinoj blizini nalazi se spomenik Gater, najveći gater iz prve pilane Belišća u koju je instaliran 1889. godine. Kao spomenik tehničke kulture na današnje je mjesto postavljen 1959. godine. Kompleks radničkih zgrada na Vijencu S. H. Gutmanna (pekmez ulica) zaštićen je kao registrirana spomenička cjelina koja svjedoči o počecima izgradnje naselja. Spomen-vlak nekadašnje uskotračne Slavonsko-podravske željeznice nalazi se u krugu Belišća d.d. s lokomotivom iz 1913. godine izrađene u Münchenu.