Muzeji

Muzej otoka Brača

Muzej otoka Brača,   osnovan 1979. godine, nalazi se u Škripu, najstarijem naselju na otoku u kojemu preko pet tisuća godina traje život o čemu govore i mnogobrojni spomenici. Ime Škripa potječe od latinske imenice scrupus, koja znači «oštro, golemo kamenje», kakvo je bilo ovdje, u zaleđu rimskih kamenoloma. U muzejskom sklopu ambijentalnih kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine, rimski …

Vidi više

Zavičajni muzej

Zavičajni muzej Stjepana Grubera smješten je u registriranom spomeniku kulture-graničarskom čardaku koji pripada tipu zatvorene stražarnice s trijemom. Županjski Čardak je jedini takav očuvani primjerak vojnokrajiške obrambene arhitekture na tlu Hrvatske.   Građen je početkom 19. stoljeća kao središnji punkt, na vrlo dugom limesu uz Savu, na nekadašnjoj granici Austrije i Turske. Dva desetljeća kasnije u posjed Muzeja dolazi i …

Vidi više

…Gradski muzej Sisak

Gradski muzej Sisak je baštinska ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost, kako mu i ime kaže, prvenstveno na području grada Siska. Za godinu osnutka se uzima 1942. kada je osnovano Društvo pod nazivom Muzej i knjižnica grada Siska. Godine 1945. ustanova je promijenila naziv u Gradski muzej Sisak. Tijekom narednih godina sve do današnjih dana mijenjani su, kako naziv, tako i …

Vidi više

..Muzej antičkog stakla

Muzej antičkog stakla Muzej antičkog stakla u Zadru jedinstvena je kulturna institucija ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Muzej je specijaliziran sa svojim postavom i predstavlja jedinstvenu zbirku od oko 2000 različitih staklenih predmeta iz doba antike … Muzej antičkog stakla u Zadru jedinstvena je kulturna institucija ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Muzej je specijaliziran …

Vidi više

Arheološki muzej Zadar

Arheološki muzej Zadar Osnovan 1832. godine kao drugi najstariji muzej u Hrvatskoj i jedan od najstarijih u ovom dijelu Europe. U njemu su izloženi predmeti iz rimskog doba i prapovijesni arheološki materijal iz paleolitika, … Osnovan 1832. godine kao drugi najstariji muzej u Hrvatskoj i jedan od najstarijih u ovom dijelu Europe. U njemu su izloženi predmeti iz rimskog doba …

Vidi više

Muzej Međimurja-Čakovec

Muzej Međimurja Čakovec osnovan je kao Gradski muzej Čakovec 19. veljače 1954. godine, a s radom je započeo 15. ožujka te iste godine. Tada novootvorena ustanova definirana je kao kompleksan muzej zavičajnog tipa, što je i danas. Od samih početaka sakupljačka politika povezana je isključivo s područjem Međimurja, a karakter muzeja definiran je kao kulturno-prosvjetni. U svrhu poticanja građana na …

Vidi više

Gradski muzej-Novalja

Središnja kulturna ustanova Novalje, osim bogate etnografske zbirke te izložbi poznatih i manje poznatih hrvatskih umjetnika različitih izričaja, poznata je po tzv. Talijanovoj buži, odnosno antičkom podzemnom vodovodu, dugačkom oko 1,2 km, čiji se ulaz nalazi unutar muzeja, odakle se može vidjeti njegov početni dio (vodovod nije otvoren za posjetitelje).     O tisućljetnoj prošlosti i burnim vremenima kroz koje …

Vidi više

Muzej Like- Gospić

Muzej Like Gospić osnovan je 1958. godine i od tada skrbi o svoj pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini na cjelokupnom području Like. Ova muzejska institucija smještena je u staroj jezgri grada a 1965. godine preselila se u današnju zgradu koja je izgrađena u kasnobaroknom stilu i pripada spomeniku kulture B kategorije. Objekt je u nekoliko navrata obnavljan, a posljednja adaptacija …

Vidi više

..Tvrđava Nehaj-Senj

Tvrđava Nehaj, simbol grada Senja, sagrađena je 1558. godine pod nadzorom kapetana i generala hrvatske Vojne krajine Ivana Lenkovića i kapetana Herbarta VIII. Auersperga Turjaškog. Sazidana je od materijala razrušenih crkava, samostana i kuća prvotno smještenih izvan gradskih zidina. Ima kockasti oblik, a orijentirana je prema stranama svijeta. Visoka je 18, a široka 23 m. U nju se ulazilo stepenicama …

Vidi više

Gradski muzej Senj

Gradski muzej Senj nalazi se u palači obitelji Vukasović koja je bila jedna od najuglednijih i najutjecajnijih senjskih plemićkih obitelji. Palača je građena u XIV./XV. st. u gotičko – renesansnom stilu i vrhunski je objekt profane arhitekture. Muzej je utemeljen 7. svibnja 1962. godine kao kulturna i znanstvena ustanova čija je zadaća skupljanje, čuvanje, sređivanje, proučavanje, obrađivanje, prezentiranje i objavljivanje …

Vidi više