Park prirode

Park prirode Medvednica

Park prirode Medvednica Park se proteže se na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. »Parkom prirode Medvednica« upravlja Javna ustanova »Park prirode Medvednica« koja je osnovana 8. rujna 1998. godine. Park prirode obuhvaća 22 826 ha. Temeljni fenomen parka su dobro očuvane prirodne šume koje obuhvaćaju 64% površine parka. Osim prirodnih vrijednosti, značajne su i kulturno povijesne vrijednosti, kao …

Vidi više

…Lonjsko polje-Sisak

Lonjsko polje Nizvodno od Siska, uz lijevu obalu Save, prostire se Park prirode Lonjsko polje, najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom Dunavskom porječju. Obiluje velikim bogatstvom vrsta i broja populacije ptica, sisavaca, vodozemaca, gmazova, insekata i riba. Čuveno zbog jedinstvene i dobro očuvane arhitekture drvenih kuća, na kojima su smještena mnogobrojna gnijezda roda. Zbog velikog broja roda selo Čigoć proglašeno …

Vidi više

..Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica Među izuzetno vrijednim područjima Republike Hrvatske, posebno mjesto zauzima Te … Po prirodno-geografskim obilježjima, flori i fauni, geomorfološkim cjelinama, moru, podmorju i pejzažnim arealima predstavlja jedinstveno prirodno dobro smješteno na posljednjim kopnenim, odnosno morskim kilometrima državnog teritorija Republike Hrvatske. Utočišta za magarce, krška polja i maslinike, rimske vile, uvale, jezera, svjetionike… sve to možete vidjeti u Telašćici. …

Vidi više

Park prirode Vransko jezero

Park prirode Vransko jezero Između dva povijesno zanimljiva i bogata grada Zadra i Šibenika smjestio se prir .. Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj i jedno od rijetkih, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica, sa izvorima pitke vode. Park je velik 57 km2, a najveći dio 30,02 km2 odnosi se na Vransko jezero. Po svom položaju i karakteristikama park prirode i …

Vidi više