Bjelovarsko-bilogorska – prirodne ljepote

Bilogora

  Bilogora (Bilo-gora, Bilo-gorje), nisko prostrano gorje u sjevernoj Hrvatskoj. Sastoji se od niza humaka i brježuljaka, te kratkih niskih bila zaobljenih grbina i glavica, koji se pružaju duž jugozapadnog ruba Podravine od sjeverozapada na jugoistok u dužini oko 80 km, s najvišim šumovitim vrhom Rajčevicom (309 mnv). Između Bedenika i Črešnjevice široka je od 16 do 18 km, dok je na zapadnom …

Vidi više

Prirodni rezervat Gajna

Ovaj tipični slavonski prisavski pašnjak oplemenjen močvarnom florom i faunom, koji ima status zaštićenog krajolika, se nalazi istočno od Slavonskog Broda, kod sela Oprisavci i Poljanci. Na Gajni se nalazi više aluvijalnih depresija u kojima se zbog proljetno-jesenskih poplava zadržava voda čime se obnavlja vodeni biljni i životinjski svijet bara, što tehnički pospješuje postojanje lateralnog kanala koji Gajnu presijeca u …

Vidi više

Sportsko-ribolovni rekreacijski centar Vustje-Čazma

Sportsko-ribolovni rekreacijski centar Vustje (kod Ciglane) sa još desetak pripadajućih voda stajačica u rukavcima rijeke Česme i netaknute prirode, idealna su mjesta za ribolovni turizam. Izvor: http://www.tz-cazma.hr/rekreacija/#prettyPhoto

Vidi više