Slavonski Brod – kulturna baština

Franjevački samostan- Slavonski Brod

Franjevački samostan   Franjevci djeluju u Slavoniji od 13. st. i najvjerojatnije i u samom gradu Brodu. Stoga oni daju Slavonskom Brodu vjersku, kulturnu, gospodar-stvenu, ali i političku fizionomiju. Prvi samostan franjevci grade 1694. Kamen temeljac nove crkve postavio je barun Ivan Trenk 12. kolovoza 1723., a gradnju vodi fra Ivan Naračić.   Crkva i samostan su građeni prema vojničkim …

Vidi više

..Tvrđava Brod

U Brodu, jednom od važnih strateških i prometnih mjesta koje je kontroliralo granični prijelaz prema Turskoj i povezivalo glavne trgovačke putove, Austrija u vremenu 1715.-1780. gradi veliku Carsku i kraljevsku slavonsku pograničnu tvrđavu Brod na rijeci Savi, koja zajedno s utvrđenim slavonskim baroknim gradovima Osijekom i Starom Gradiškom pripada velikom obrambenom sustavu na granici prema Turskom carstvu kojeg je u prvoj polovici …

Vidi više

Franjevci u Slavonskom Brodu

Franjevci djeluju u Slavoniji od 13. st. i najvjerojatnije i u samom gradu Brodu. Stoga oni daju Slavonskom Brodu vjersku, kulturnu, gospodar-stvenu, ali i političku fizionomiju. Prvi samostan franjevci grade 1694. Kamen temeljac nove crkve postavio je barun Ivan Trenk 12. kolovoza 1723., a gradnju vodi fra Ivan Naračić. Crkva i samostan su građeni prema vojničkim nacrtima poput kakve tvrđave …

Vidi više