Križevci – kulturna baština

..Križevci-grad koji okružuje 8 crkvenih tornjeva

U mnoštvu spomenika kulture, Križevci se ponose na vizuru svojih osam crkvenih tornjeva raspoređenih na prilazima gradu, tvoreći oko grada križ.   Crkva Sv. Ane i pavlinski samostan Jednobrodna građevina s pravokutnim svetištem, baroknog stila, s prostranim zvonikom ugrađenim između crkve i samostana sa sačuvanim ostacima pavlinskih fresaka. Građena kao pavlinska crkva nakon dolaska pavlina u Križevce 1665. Isprva drvena, …

Vidi više

..Kulturna baština- Križevci

Križevci i okolica prepoznatljivi su po mnogobrojnim sačuvanim objektima spomeničke baštine, očuvanim crkvama i običaja po Križevačkim štatutima. Križevci su rodno mjesto plejade znamenitih kulturnih ličnosti: ilirca Ognjena Štrige, pjesnika Franje Markovića, pjevačice Milene Šugh, tragetkinje Nine Vavre, mecene hrvatskog školstva Ivana Zakmardija, putopisca i pjesnika Antuna Nemčića. Grad je bio istaknuti prosvjetni i školski centar već od 17. stoljeća …

Vidi više