Beli Manastir – aktivni turizam

..Lov i ribolov- Osječko baranjska županija

U Osječko-baranjskoj županiji na ukupnoj lovnoj površini od 347.685 ha ustanovljena su 83 zajednička lovišta, kojima gospodare lovačka društva, udružena u Lovački savez Osječko-baranjske županije, te 14 državnih lovišta, koja su pretežito u privatnom zakupu, ili je pravo lova povjereno Javnom poduzeću “Hrvatske šume” – Uprava šuma Našice (lovište “Đurđenica”), odnosno Uprava šuma Osijek (lovišta “Tikveš”, “Podunavlje-Podravlje”, te uzgajališta divljači …

Vidi više