Našice – kulturna baština

Bizovac

Da se na ovim prostorima živjelo u pretpovijesno vrijeme, dokazuje nam pronalazak ostave s 332 dobro očuvana uporabna predmeta iz srednjega brončanoga doba. U pisanim dokumentima spominje se kako su 1333. godine Bizovac i Ladimirevci, u Ladimirevcima imali zajedničku crkvu posvećenu Sv. Kuzmi i Damjanu. Srednjovjekovni naziv mjesta bio je Byezafalva u gospoštiji Karaševo i bio je vlasništvo Viteškog reda …

Vidi više

Crkva Sv. Petra i Pavla.

Selo sjeveroistočno od Našica gdje se nalazi crkva Sv. Petra i Pavla. To je jednobrodna crkva s nižim i užim četverostranim svetištem, romanička je građevina iz 13. stoljeća. U doba gotike produžena je prema zapadu, a u prvoj polovici 19. stoljeća prigrađeni su joj zvonik i sakristija.

Vidi više

Crkva sv. Antuna Padovanskog-NAŠICE

Crkva sv. Antuna Padovanskog   Prostor crkve riznica je vrijednih umjetničkih djela, među kojima se ističu barokne skulpture i slike, bogato oblikovan oratorij i propovjedaonica. Povijest crkve   Franjevci dolaze u Našice već u drugoj polovini 13. st i s manjim prekidima tijekom turske okupacije Slavonije (16./17. st.) trajno ovdje žive i rade do naših dana. Predaja kaže da je …

Vidi više

..Dvorac Pejačević

Dvorac Pejačević   Dvorci u Našicama ne bilježe odviše veliku starost, za razliku od našičkoga vlastelinstva kojega prošlost seže u srednji vijek. Najstarije spominjanje Našica u službenoj ispravi potječe iz 1229. godine. “Veliki dvorac” U Našicama se, gotovo jedan pokraj drugoga u velikom perivoju, nalaze dva dvorca grofova Pejačević: veliki i mali dvorac, kako su ih sami Pejačevići nazivali. Mali …

Vidi više

Bedemgrad- srednjovjekovni utvrđeni grad na Krndiji

Bedemgrad je srednjovjekovni utvrđeni grad na Krndiji iznad sela Gradca. Osovljen je na visini od 407 metara, na teže pristupačnoj i istaknutoj vulkanskoj hridini. Ispod nje se, u južnom podnožju, nalazi stara antička prometnica. Smatra se da je ona povezivala mjesto nedaleko Požege (Incero) s područjem današnjih Našica (Stravianis) i veliki antički grad na mjestu današnjeg Osijeka (Mursa).   Na ovom …

Vidi više