Kutjevo – aktivni turizam

..Lov i ribolov-Požeško slavonske županije

Lov je u ovom području neizostavan. Dok lovci vode brigu o staništima, prehrani, te ozlijeđenim životinjama, kao i očuvanju lovišta, lov postaje sve zanimljiviji dio turističke ponude.   Omiljeni oblik rekreacije na ovom području je i ribolov, u tišini šuma uz mirne rijeke, jezera i brojne ribnjake. Osim brige o prirodi, ribama i održavanju jezera i ribnjaka, ribolov pruža mogućnost …

Vidi više