Cres – kulturna baština

..CRESKI MUZEJ

CRESKI MUZEJ Creski muzej koji djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj, nalazi se u gotičko-renesansnoj palači Arsan. Palaču je sagradio biskup Antun Marcello Petris početkom 16. stoljeća. Upravo u to vrijeme, nakon propasti Osora, grad Cres postaje ekonomsko, političko i sakralno središte otoka i arhipelaga. Palača je rekonstruirana i privlači pažnju raskošnim gotičkim i renesansnim otvorima. Atraktivna je i …

Vidi više