Solin – prirodne ljepote

Jadro je rijeka koja izvire na području Klisa, a teče kroz grad Solin

Jadro je rijeka u Dalmaciji (južna Hrvatska), izvire na području Klisa, a teče kroz grad Solin. Veoma je kratka, dužine toka od oko 4,5 km, sa prosječnim proticajem 9m3/s. Ulijeva se u Kaštelanski zaliv Jadranskog mora. Snažno vrelo rijeke Jadro koriste gradski vodovodi Splita, Trogira i Kaštela. U Solinu se dijeli na 2 rukavca između kojih je Gospin otok, mjesto …

Vidi više