Supetar – kulturna baština

Muzej otoka Brača

Muzej otoka Brača,   osnovan 1979. godine, nalazi se u Škripu, najstarijem naselju na otoku u kojemu preko pet tisuća godina traje život o čemu govore i mnogobrojni spomenici. Ime Škripa potječe od latinske imenice scrupus, koja znači «oštro, golemo kamenje», kakvo je bilo ovdje, u zaleđu rimskih kamenoloma. U muzejskom sklopu ambijentalnih kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine, rimski …

Vidi više