Trogir – kulturna baština

..Muzej grada Trogira

Muzej grada Trogira Gradski biser se nalazi u palači Garagnin – Fanfogna, stilskih obilježja od romanike do baroka. Muzejske zbirke prikazuju politički, kulturni i umjetnički razvoj grada od osnutka do 20. stoljeća. U njegovu je sastavu znamenita biblioteka obitelji Garagnin – Fanfogna, lapidarij – zbirka kamenih ulomaka i skulpture od antike do baroka te galerija slika istaknute hrvatske slikarice Cate …

Vidi više

..Tvrđava Kamerlengo

Veličanstveno zdanje djelo je majstora Marina Radoja (14.-15. st.), a sagrađena je u produžetku tzv. kule od veriga. Naziv je dobila po kamerlengu (camerarius), činovniku – blagajniku, koji je imao dužnost voditi sve financijske poslove u dogovoru s knezom. Danas je nezamjenjiva ljetna pozornica i vidikovac.

Vidi više

..Katedrala Sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog)

Katedrala Sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog) Monumentalna arhitektonska kreacija je građena i nadograđivana od 13. do 17. st. pa se na njoj miješaju stilovi romanike, gotike, renesanse i baroka. U predvorju je krstionica, iz 15. st., na kojoj je radio Andrija Aleši. Potom znameniti Radovanov portal iz XIII. st., pa veličanstveni zvonik, mješavina umjetničkih stilova od gotike do manirizma. Tu …

Vidi više