Biograd – prirodne ljepote

..NP Krka

    NP Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku, koja teče kroz dubok i živopisan kanjon dug 75 km, tvoreći više bučnih slapova, među kojima je i znameniti Skradinski buk – najveća sedrena barijera u Europi. Nacionalni park „Krka” obuhvaća područje uz rijeku Krku, koja teče kroz dubok i živopisan kanjon dug 75 km, tvoreći bučne slapove: Bilušića buk, Miljacku, …

Vidi više

..NP Paklenica

NP Paklenica Nacionalni park Paklenica prostire se na primorskoj padini južnog Velebita, neposredno iznad naselja Marasovići, do zone najviših planinskih vrhova.     Nacionalni park Paklenica prostire se na primorskoj padini južnog Velebita, neposredno iznad naselja Marasovići, do zone najviših planinskih vrhova (Vaganski vrh, Babin vrh, Sveto brdo) – između 15°23′ i 15°35′ istočne geografske dužine te između 44°18′ i …

Vidi više

..Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica Među izuzetno vrijednim područjima Republike Hrvatske, posebno mjesto zauzima Te … Po prirodno-geografskim obilježjima, flori i fauni, geomorfološkim cjelinama, moru, podmorju i pejzažnim arealima predstavlja jedinstveno prirodno dobro smješteno na posljednjim kopnenim, odnosno morskim kilometrima državnog teritorija Republike Hrvatske. Utočišta za magarce, krška polja i maslinike, rimske vile, uvale, jezera, svjetionike… sve to možete vidjeti u Telašćici. …

Vidi više