Gospić je grad u Hrvatskoj. Središte je Ličko-senjske županije kao i sjedište Gospićko-senjske biskupije. Područje Gospića i njegove okolice naseljeno je od pretpovijesti / u starije kameno doba, te u kontinuitetu u brončano i željezno doba/. Dokaz tomu su brojni arheološki nalazi, što se posebice odnosi na željeznodobno pleme Japoda. U antičko doba, ovaj je prostor obilježen jednom od najznačajnijih prometnih komunikacija što je iz unutrašnjosti /Siscia/, kontinentalnim pravcem vodila prema jugu i morskoj obali /Salona/. Težnju hrvatskog čovjeka za svojom državnošću i stvaranje moderne države Hrvatske, Gospić je dočekao 1990.godine, no već se iduće godine našao u ratnom vihoru kojem se herojski usprotivljuje i nakon niza vojno-redarstvenih akcija kojima brani svoj teritorij i završetka Domovinskog rata, 1995.godine pristupa obnovi razrušenog grada, izgrađujući danas moderno županijsko središte. Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja. Grad Gospić čini 50 naselja Izvor:https://hr.wikipedia.org/wiki/Gospi%C4%87 http://www.gospic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2