Koprivnica.....Usprkos burnoj povijesti, Koprivnica je grad koji je sačuvao znatan dio svoje kulturno-povijesne graditeljske baštine. Grad i gradske znamenitosti privlače sve više turista i posjetitelja. Zapravo je cijela stara gradska jezgra jedinstvena spomenička cjelina.