Grad Kutina predstavlja najznačajnije urbano i gospodarsko naselje Moslavine.Ime Kutina se prvi put spominje 10. studenoga 1256. godine u Povelji ugarsko - hrvatskoga kralja Bele IV. Tom se poveljom uređuju međaši posjeda šomođskog župana Henrika s jedne strane i posjeda jobagiona upravne župe Garić s druge strane. U pogledu političke uprave Kutina postaje 1745. kotar i pridružuje se požeškoj županiji do 1886., zatim bjelovarsko-križevačkoj županiji, 1924. osječkoj oblasti, 1931. banovini savskoj, dok je danas u sastavu Sisačko-moslavačke županije. Sredinom 18. stoljeća Kutina dobiva prvog učitelja, a 1789. sagrađena je i 1. škola. Na molbu Erdodya car Ferdinand IV. proglašava Kutinu trgovištem 3. ožujka 1837. godine što dokazuje i sačuvani original Povelje. Izvor:http://www.kutina.hr/Zaposjetitelje/Temeljnipodaci/Povijesnirazvoj.aspx