Grad Metković drugi je po veličini grad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Nalazi se na granici s Bosnom i Hercegovinom. Od Jadranskog mora uda- ljen je dvadesetak kilometara. Uz pripadajuća naselja Vid, Prud, Dubravicu i Glušce površina mu otprilike iznosi 51 km2. Godine 2001. broj stanovnika iznosio je 15 384, od kojih je 96,42% stanovnika hrvatske narodnosti, 2,11% Srba, a 1,47% ostalih narodnosti. Na jednom kvadratnom kilometru živi oko 300 stanovnika. Izvor:http://www.tzmetkovic.hr/metkovic.html
  • ..Jama u Predolcu – Metkoviću

      Jama u Predolcu je najznačajniji speleološki objekt na području doline Neretve, a njena najveća vrijednost su bogatstvo i raznolikost vodene faune. Jama u Predolcu stanište je Dinarskog špiljskog školjkaša „Congerie kusceri, jedinog školjkaša koji živi u podzemlju. Congeria kusceri je živi fosil i tercijalni relikt, endem Dinarida i jedini predstavnik svoje skupine koja je bila rasprostranjena u tercijaru, ali su svi njeni srodnici izumrli prije 5 milijuna godina. Dinarski špiljski školjkaš „Congeria“ nalazi se na popisu posebno zaštićenih divljih svojti u Republici Hrvatskoj, ali i na popisu strogo zaštićenih životinjskih vrsta Europske unije. Osim Dinarskog špiljskog školjkaša u Jami živi još jedan živi fosil, endem Dinarida mnogočetinjaš  Marifugia cavatica . Uz ova dva živa fosila koji žive isključivo u podzemlju, u Jami žive i mnoge druge podzemne životinje, te mnoge nadzemne životinje koje susrećemo u okolnim vodotocima. Upravo ta raznolikost faune ukazuje na jedinstven ekosustav i najveća je vrijednost ovog speleološkog objekta, osobito zbog toga što ovakvih primjera nema drugdje. Posebnost su također lak pristup i smještaj ovog speleološkog objekta, gotovo u samom gradu, ali su i odgovornost kad je u pitanju zaštita ovog speleološkog objekta. Neposredno uz Jamu uređen je edukativni centar u kojem se može upoznati sa svim vrijednostima ovog iznimnog speleološkog objekta ali i podzemlja općenito.     Izvor; http://www.tzmetkovic.hr/aktivnosti-atrakcije/item/158-jama-u-predolcu.html

    Vidi više