• Višeslavova krstionica

    Višeslavova krstionica Krstionica kneza Višeslava, prvog hrvatskog kneza koji je vladao oko 800. god…

  • ..Crkva sv. Nikole

    Crkva sv. Nikole Prepoznatljiv simbol Nina je crkva sv. Nikole koja se nalazi u polju Prahulje. Vrlo…

  • ..Pjesnikova klupa-NIN

    Pjesnikova klupa Svatko ima negdje svoju klupu – ono posebno, najdraže mjesto s kojega vidi lj…

Nin....Uzbudljiva prošlost i prekrasna sadašnjost Na malenom otoèiæu usred plitke lagune nalazi se starogradska jezgra gradiæa Nina koja je kopnom povezana s dva kamena mosta. Nin ima uzbudljivu prošlost i prekrasnu sadašnjost. Sve njegove prièe i spomenici, sva njegova ljepota i prirodna bogatstva tu su da u njima uživate i pronaðete toliko potrebnu radost, zdravlje i duševno zadovoljstvo. Priroda i èovjek uèinili su ga gradiæem ugodnim za odmor, zanimljivim zbog bogate povijesne baštine i odliènim za zdravlje. On je najstariji hrvatski kraljevski grad, kolijevka hrvatske države. U njemu je najmanja katedrala na svijetu i krunidbena crkva sv. Nikole. I jedna od najljepših svjetskih plaža. Nin ima bogatu kulturnu riznicu i oèuvanu prirodu te izvanredno lijep okoliš. On je europsko odredište izvrsnosti. Ima ljekovito blato koje pouzdano lijeèi mnoge bolesti. Ima i solanu u kojoj se proizvodnja tu pred vašim oèima, i danas temelji na tisuæljetnoj tradiciji. Dodirnete li palac kipa Grgura Ninskog – kaže predaja – osigurali ste sreæu. Štoviše, jedan ga je inozemni portal uvrstio meðu deset najatraktivnijih svjetskih simbola sreæe. Vrijedi se uvjeriti! Nin ima i tisuæe prièa, najpoznatiji kamp u Hrvatskoj unutar modernog i sadržajima bogatog turistièkog naselja Zaton Holiday Resort i suvremenu ponudu koja iz godine u godinu zbog vrhunske kvalitete, ureðenosti i ponude dobiva mnoga meðunarodna i hrvatska priznanja. Nin i njegova okolica fantastièno su izvorište doživljaja, aktivnog odmora i sadašnjosti isprepletene s poviješæu èija je bogata i iznimno vrijedna riznica za vas uvijek otvorena. I svakog je novog dana ljepši i ureðeniji nego juèer. Jednostavno, Nin ima sve što želite i trebate, ali vam - pouzdano - pruža i više nego što ste oèekivali. On je gradiæ u koji ste, možda, prvi puta došli sluèajno. Svaki je novi dolazak susret prijatelja koji dijele iste vrijednosti. Nin je posebno mjesto. Prièa koja traje. I životna radost koja ne prestaje. Dobrodošli! izvor:http://www.nin.hr/hr/nin/danas