• Otočka suvara

    Suvara je mlin na suhi pogon. Okrugla je, građena opekom i s hrastovom krovnom konstrukcijom. Konj j…

Otok....
  • Otočka suvara

    Suvara je mlin na suhi pogon. Okrugla je, građena opekom i s hrastovom krovnom konstrukcijom. …

    Vidi više