Smireni prostor Sisačko-moslavače županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama sćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zelenoplava zipka Hrvatske u koju je ukoponirano šest gradova i trinaest općina prostire se južno od Zagreba. Područje je to djelomično močvarne ravnice nizinskog toka rijeka Save, Kupe, Odre, Lonje, Gline, Česme, Ilove i Une. Obrubljeno pitomim, šumovitim obroncima Vukomeričkih gorica, Moslavačke, Petrove i Zrinske gore s brežuljkastom Banovinom. Turističke osobitosti Sisačko-moslavačke županije koja je vodeća u Hrvatskoj po broju zaštićenih područja i prva po proizvodnji obnovljivih izvora energije su: Park prirode Lonjsko polje, milenijska povijest Siska, termalno lječilište Topusko, povijesna baština Vojne krajine i turskih ratova, osebujno svjetski vrijedno drveno graditeljstvo; sakralna arhitektura; bogata lovna i ribolovna područja; vrhunska gastronomska i vinska ponuda… Izvor:http://turizam-smz.hr/?page_id=533