Grad Slavonski Brod, po veličini sedmi grad u Republici Hrvatskoj s 59 141 stanovnika, smjestio se između rijeke Save i Dilja i zauzima 54,45 četvornih kilometara. To je veoma staro naselje i prije 2000 godina na njegovu mjestu nalazila se rimska Marsonia. Važan zemljopisni položaj bitno utječe na njegov razvoj i gospodarstvo. Slavonski Brod 2 Kroz Slavonski Brod prolazi najvažnija prometnica, autocesta Zagreb - Lipovac koja povezuje zemlje Europe s Bliskim istokom i dalje, a planira se izgradnja i međunarodne ceste E-73 Budimpešta - Beli Manastir - Osijek - Slavonski Brod - susjedna Republika Bosna i Hercegovina sa završetkom u Pločama. Slavonski Brod 3 Željeznička pruga koja povezuje Zapadnu Europu s Istokom bitno određuje razvoj grada s prostornog i gospodarskog stajališta. Slavonski Brod 4 Kroz grad prolazi naftovod JANAF koji prebacuje sirovu naftu od Jadrana do pojedinih mjesta u našoj i susjednim zemljama gdje se prerađuje, a prisutan je i naftovod Opatovac - Slavonski Brod koji je opskrbljivao naftom rafineriju nafte u susjednoj Bosni i Hercegovini (Bosanskom Brodu). Slavonski Brod 5 Grad je povezan plinovodima Našice - Bokšić, Lug - Slavonski Brod koji opskrbljuju Grad prirodnim zemnim plinom, a predviđa se i izgradnja plinovoda Kutina - Slavonski Brod - Vukovar koji će zasigurno utjecati na razvoj grada. Slavonski Brod 6 Prokopavanjem kanala Vukovar - Šamac, rijeka Sava dobiva veliko značenje u prometnoj povezanosti Europe i Jadrana, a ta činjenica je veoma bitna za razvoj i drugih sadržaja na rijeci Savi i u Slavonskom Brodu kao što su luka i skladište, brodogradilište i slično. Slavonski Brod 7 Kako je već u uvodu naznačeno, grad je zemljopisno smješten na važnim prometnicama željeznici, autocesti, rijeci Savi, ima i športski aerodrom, a osim prometnog i tranzitnog središta ima značajke pograničnog grada. Upravo ta činjenica imala je za posljedicu da je grad postao multikulturno i multietničko središte u ovom dijelu Hrvatske. Slavonski Brod 8 Dolazak predaka, današnjih stanovnika Grada i Županije obogatio je ovaj kraj kulturom, tradicijom, jezikom i znanjima u pojedinim obrtima i industrijskim granama, koji su bili u prošlosti, a i danas su kamen temeljac industrije ovog grada koju čine: metaloprerađivačka djelatnost, drvno industrijska djelatnost, poljoprivredno-prehrambena djelatnost i komunalna djelatnost.