Sveta Nedelja, najmlađi grad u Zagrebačkoj županiji, geografski je smješten na veoma privlačnom položaju koji obuhvaća ravničarski i brežuljkasti dio između rijeke Save, Okićkog i Samoborskog gorja., udaljen svega 17 km zapadno od Zagreba, te 5 kilometara od državne granice sa Slovenijom. Kao živopisni mladi gradić između Zagreba i Samobora, Sveta Nedelja je prepoznatljiva po svojoj župnoj crkvi Presvetog Trojstva na brežuljku u srcu svetonedeljskog naselja. Prostire se na 40 km² i obuhvaća 14 naselja. Stalno doseljavanje na ovu idealnu lokaciju između metropole i državne granice, u zonu mira, nedaleko vreve velegrada, svjedoči u prilog tvrdnji da je Sveta Nedelja privlačna za stanovanje. Naime, 1857. godine u 14 naselja današnjeg grada Sveta Nedelja živjelo je oko 2.000 stanovnika, 1953. godine oko 6.600, a 2011. godine 18.032 stanovnika. Izvor:http://www.svetanedelja.hr/o-gradu-c55