Valpovo i naselja u široj okolici spominju se u povijesnim izvorima istom prvih desetljeća 14.stoljeća, iako nema sumnje da su neka od njih postojala i ranije. Od vrlo starih naselja navode se Šag (Saag) i Bistrinci (Bezther), kao i sva ostala mjesta u kojima su u prvom ili drugom desetljeću 14.stoljeća već postojale župne crkve. Bliža okolica Valpova pripadala je Baranjskoj, a od Marjančaca, Veliškovaca i Đurđa prema zapadu Križevačkoj županiji. Ime Valpovo nije staroslavenskog niti hrvatskog porijekla. Ono, zapravo, govori i svjedoči o vremenu nastanka vlastelinstva, vjerojatno poslije najezde Tatara i dolaska tada mnogih stranaca u srednjovjekovnu Slavoniju i Ugarsku Današnji Grad Valpovo obuhvaća naselja: Valpovo, Ladimirevce, Šag, Nard, Marjančace, Ivanovce, Zelčin i Harkanovce i broji oko 12.5000 stanovnika. Izvor:http://www.valpovo.hr/index.php/o-gradu/povijest-grada